Welkom op de site van de Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

De stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland maakt het zoeken naar GZ-Haptotherapeuten die gespecialiseerd zijn in haptotherapie bij bevallingsangst en / of kinderhaptotherapie makkelijker. Zij publiceert registers van (gespecialiseerde) GZ-Haptotherapeuten en biedt daarmee duidelijkheid aan cliënten, verwijzers en zorgverzekeraars.

Haptotherapie bij zwangeren met angst voor de bevalling richt zich op de bewustwording van het eigen vermogen om te voelen en zich open te stellen. Het lichaamsbesef, en daarmee het zelfbewustzijn, wordt geactiveerd door middel van inzichtverlenende gesprekken, het ontwikkelen van vaardigheden (zoals het leren omgaan met pijn, het opvangen van de weeën en persen met gevoel) én door de directe aanraking. Door de nieuw verworven inzichten en ervaringen kan de angst gaandeweg plaatsmaken voor een groeiend vertrouwen in het eigen vermogen om het kindje via een natuurlijke vaginale bevalling ter wereld te brengen.
Voor meer informatie kunt u de folder downloaden. (PDF download folder) Voor GZ-Haptotherapeuten + (na)scholing haptonomische zwangerschapsbegeleiding klik op www.metgevoelbevaltbeter.nl

Kinderen kunnen om allerlei redenen niet goed in hun vel zitten en stagneren in hun ontwikkeling. Ze uiten hun klachten soms lichamelijk in de vorm van buik of hoofdpijn, maar soms ook door boosheid, verdriet of angst. Het kan ook zijn dat ze moeite hebben met inslapen of ’s nachts regelmatig angstig wakker worden. Jonge kinderen kunnen moeite hebben met het loslaten van de ouders, wat zich kan uiten in klampgedrag en niet iets alleen durven ondernemen. Oudere kinderen kunnen piekeren, moeite hebben met concentreren, zich onveilig voelen in de klas, zich onveilig voelen in contact met anderen en weinig weerbaar zijn. Ouders merken al snel wanneer hun kind niet lekker in zijn vel zit. Het kan ook zijn dat ze signalen krijgen van school dat er zorgen zijn over hun kind.
Voor meer informatie kunt u de folder downloaden (PDF download folder) Voor GZ-Haptotherapeuten + specialisatie (na)scholing kinderhaptotherapie klik op Kinderhaptotherapeuten